ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான மாயன் படகு கண்டுபிடிப்பு

273

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதாக நம்பப்படும் மரத்தால் ஆன மாயன் படகு ஒன்றை, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தென் மெக்சிகோவில் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

5 அடிக்கு மேல் (1.6 மீ) அளவுள்ள இது, அழிந்துபோன மாயன் நகரமான சிச்சென் இட்சாவிற்கு அருகில் உள்ள ஒரு நன்னீர் குளத்தில் மூழ்கிக்கிடந்த நிலையில் பெரிய தேசங்கள் இன்று அப்படியே முழுமையாகக் காணப்பட்டது.

அத்துடன், மெக்ஸிகோவின் பழங்கால நிறுவனம் (இனா) இது தண்ணீரை பிரித்தெடுக்க அல்லது சடங்கு சலுகைகள் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறுகிறது.

மாயா தொடருந்து எனப்படும் புதிய சுற்றுலா தொடருந்துப் பாதையின் கட்டுமானப் பணியின் போது இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பு கிடைத்தது.

மேலும், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மட்பாண்டங்கள், ஒரு சடங்கு கத்தி மற்றும் சினோட் என்று அழைக்கப்படும் குளத்தில் ஒரு பாறை முகத்தில் கைகளால் வரைந்த சுவரோவியங்களையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஸ்பெயின் இப்பகுதியை கைப்பற்றுவதற்கு முன்பு மாயன் நாகரிகம் செழித்து காணப்பட்டுள்ளது.

அவர்களின் காலத்தில், மாயன்கள் இப்போதுள்ள தெற்கு மெக்சிகோ, குவாத்தமாலா, பெலிஸ் மற்றும் ஹோண்டுராஸ் ஆகியவற்றில் பெரும் பகுதிகளை ஆட்சி செய்தனர்.

இதேவேளை, மாயன் நாகரிகத்தின் பொற்காலத்தின் முடிவில், 830-950 கி.பி.க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், படகு தற்காலிகமாக திகதியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில்: