• Jul 23 2024

பல்கலைக்கழக அனுமதி தொடர்பில் மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு..!

Chithra / Jun 13th 2024, 3:12 pm
image

Advertisement

 2023/2024 கல்வி ஆண்டுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஒன்லைன் விண்ணப்பங்கள் தொடர்பில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய, 2024 ஜூன் 14 ஆம் திகதி முதல் உயர்தரத்தில் சித்தியடைந்த மாணவர்கள் தமது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும் எனவும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, நாளை காலை 6  மணி முதல்  www.ugc.ac.lk என்ற இணையதளத்தின் ஊடாக  விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும்.


விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்  ஜூலை 5 என பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் சம்பத் அமரதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

பல்கலைக்கழக அனுமதி தொடர்பில் மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.  2023/2024 கல்வி ஆண்டுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான ஒன்லைன் விண்ணப்பங்கள் தொடர்பில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.இதற்கமைய, 2024 ஜூன் 14 ஆம் திகதி முதல் உயர்தரத்தில் சித்தியடைந்த மாணவர்கள் தமது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும் எனவும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.அதன்படி, நாளை காலை 6  மணி முதல்  www.ugc.ac.lk என்ற இணையதளத்தின் ஊடாக  விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும்.விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்  ஜூலை 5 என பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் சம்பத் அமரதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

Advertisement

Advertisement

Advertisement