• Apr 19 2024

கடனை மீளச் செலுத்த இலங்கைக்கு கால அவகாசம் வழங்கிய சீனா!

Tamil nila / Feb 3rd 2023, 9:46 pm
image

Advertisement

சீனாவிடம் இருந்து பெற்ற கடனை மீளச் செலுத்துவதற்காக இலங்கைக்கு 2 வருட கால அவகாசம் வழங்கப்படுவதாக சீன அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

கடனை மீளச் செலுத்த இலங்கைக்கு கால அவகாசம் வழங்கிய சீனா சீனாவிடம் இருந்து பெற்ற கடனை மீளச் செலுத்துவதற்காக இலங்கைக்கு 2 வருட கால அவகாசம் வழங்கப்படுவதாக சீன அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

Advertisement

Advertisement

Advertisement