• Feb 28 2024

முன்னாள் சபாநாயகர் ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா காலமானார்! samugammedia

Chithra / Mar 28th 2023, 5:45 pm
image

Advertisement

முன்னாள் சபாநாயகர் ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா தனது 82 ஆவது வயதில் இன்று காலமானார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களில் ஒருவரான ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா ,பல முக்கிய அமைச்சுப் பொறுப்புகளையும் வகித்தவராவார்.

முன்னாள் சபாநாயகர் ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா காலமானார் samugammedia முன்னாள் சபாநாயகர் ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா தனது 82 ஆவது வயதில் இன்று காலமானார்.ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களில் ஒருவரான ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா ,பல முக்கிய அமைச்சுப் பொறுப்புகளையும் வகித்தவராவார்.

Advertisement

Advertisement

Advertisement