• Sep 25 2023

அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பலவற்றின் விலைகள் குறைப்பு..! இன்று முதல் நடைமுறைக்கு..!samugammedia

Sharmi / Jun 9th 2023, 9:40 am
image

Advertisement

லங்கா  சதொச நிறுவனம் 10 அத்தியாவசிய நுகர்வுப் பொருட்களின் விலைகளை குறைக்க தீர்மானித்துள்ளது.

அதன்படி, பின்வரும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து லங்கா சதொச விற்பனை நிலையங்களிலும் நுகர்வோர் இந்தப் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த விலை குறைப்பு இன்று முதல்(09) முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.

புதிய விலைகள்

01. பயறு 1 கிலோ ரூ 1225 .00

02. காய்ந்த மிளகாய் 1கிலோ ரூபாய் 1290.00

03. சிவப்பு பருப்பு 1 கிலோ ரூ. 299.00

04. சிவப்பு நாட்டரிசி 1 கிலோ ரூ: 200.00

05. நெத்தலி 1 கிலோ ரூ. 1140.00

06. கோதுமை மாவு 1 கிலோ ரூ. 200.00

07. சோயா 1 கிலோ ரூ. 650.00

08. சிவப்பரிசி 1 கிலோ ரூ. 139. 00

09. கடலை 1 கிலோ ரூ. 540.00

10. வெள்ளை சீனி 1 கிலோ ரூ. 225.00

அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பலவற்றின் விலைகள் குறைப்பு. இன்று முதல் நடைமுறைக்கு.samugammedia லங்கா  சதொச நிறுவனம் 10 அத்தியாவசிய நுகர்வுப் பொருட்களின் விலைகளை குறைக்க தீர்மானித்துள்ளது.அதன்படி, பின்வரும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து லங்கா சதொச விற்பனை நிலையங்களிலும் நுகர்வோர் இந்தப் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.இந்த விலை குறைப்பு இன்று முதல்(09) முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.புதிய விலைகள்01. பயறு 1 கிலோ ரூ 1225 .0002. காய்ந்த மிளகாய் 1கிலோ ரூபாய் 1290.0003. சிவப்பு பருப்பு 1 கிலோ ரூ. 299.0004. சிவப்பு நாட்டரிசி 1 கிலோ ரூ: 200.0005. நெத்தலி 1 கிலோ ரூ. 1140.0006. கோதுமை மாவு 1 கிலோ ரூ. 200.0007. சோயா 1 கிலோ ரூ. 650.0008. சிவப்பரிசி 1 கிலோ ரூ. 139. 0009. கடலை 1 கிலோ ரூ. 540.0010. வெள்ளை சீனி 1 கிலோ ரூ. 225.00

Advertisement

Advertisement

Advertisement